bookmark_borderBureukrati

For at spille en 5 rækker lotto kupon online skal jeg

 1. Først logge på danske spils hjemmeside med nemid
 2. Dernæst indbetale penge på min konto på danske spil. Jeg vælger beløb, og dernæst skal jeg bekræfte “mit køb” via en sms fra Nets med en kode og mit eget password

Hvis jeg går ned i SuperBrugsen skal jeg bare sige – Jeg ønsker 5 rækker lotto og swipe mit kort.

Hvad er forskellen? Hvorfor skal det være så besværligt at købe online?

bookmark_borderVærdighedsydelse

Lars Løkke Rasmussen mener at der skal indføres en værdighedsydelse til såkaldte skæve eksistenser der falder udenfor samfundets normer og f.x. ikke kan/vil være i aktivering og være jobsøgende.

Det er en sympatisk ide, men det er den forkerte retning at gå. Krav om en modydelse, såsom aktivering, for at modtage en ydelse, kontanthjælp, er forkert. Man tvinger borgerne til at gøre noget for at modtage en ydelse, kald det fattigdomshjælp. Aktivering og jobsøgningskurser kan sikkert være fine værktøjer, men de bør være frivillige, et tilbud man kan vælge, og som ens socialrådgiver kan vejlede en i. Aktivering der handler om at få folk til at udføre et arbejde som kommunerne ellers skulle ansætte nogle til at udføre er forkert, det er tvangsarbejde. Det er de færreste danskere der får opgraderet deres færdigheder ved at blive tvunget til at gå rundt på offentlige veje og parkeringspladser og samle skrald.

I stedet for ligegyldig aktivering og jobsøgningskurser kunne man se på kurser der opgraderer borgernes færdigheder, såsom kørekort, stort kørekort, truck certifikat, eller lignende opgraderinger der uden tvivl har en klar effekt på borgerens mulighed for at finde et job.

At løsne lidt af grebet for nogle borgere med en værdighedsydelse, men ikke andre, er diskrimination. Hvis man vil løsne lidt, må man gøre det for alle.

Borgerløn er en løsning. Borgerløn lyder måske abstrakt for mange mennesker, hvordan kan det betales? Hvordan vil det hjælpe samfundet?

 1. Afskaf SU, kontanthjælp, førtidspension og folkepension
 2. Alle borgere modtager borgerløn. Unge modtager mindre i borgerløn, det er allerede tilfældet for kontanthjælp i dag, og det vil betyde de fleste studerende (som er unge) også vil modtage en mindre borgerløn (svarende til SU).
 3. Skatten øges, så en borger med en lønindkomst rigtigt nok modtager borgerløn, men, netto vil borgeren hverken få flere eller færre penge i hænderne, da skatten på deres lønindkomst stiger
 4. Det vil give titusinder såkaldte ledige hænder, som samfundet skriger efter, når der ikke længere eksisterer et social system hvor de forskellige ordninger skal administreres, for ikke at snakke om hele “aktiveringssektoren” der bliver frigjort.

Fakta er, de fleste mennesker der er arbejdsdygtige, og arbejdsvillige, kan finde et job i dagens Danmark. Så hvorfor skal samfundet bruge uanede ressourcer på ligegyldige jobsøgningskurser og tvangsaktivering? Hvis vi gerne vil have ledige hænder, så lad os tage et kig på hvor der er ligegyldige aktive hænder.

Borgerløn vil give frihed til de borgere der reelt ikke kan/vil arbejde. Kald det skæve eksistenser, arbejdsudygtige, eller noget helt tredje, og samtidig vil det forsimple samfundet.

Værdighedsydelse? Jeg ved ikke om man kan kalde det værdighed, når den tidligere statsminister samtidig mener ydelsen skal være MINDRE end kontanthjælp. Hvordan er det værdigt?

bookmark_borderOpfordring til Statsministeren

Mette Frederiksen starter sin nytårstale med at sige at hun ikke vil fokusere på Corona i talen, og ender alligevel med at gentage det indøvede budskab om restriktioner, vacciner og boosters som løsningen på den såkaldte pandemi
Dette til trods for at de seneste tal viser det modsatte.
Efter en lang snak om hvor godt det går i Danmark, og lidt propaganda for globalistisk miljøpolitik, kommer hun ind på risikoen for at vores “Vores demokratiske værdier trædes under fode.”

Fri Diskurs vil hermed takke Mette Frederiksen for at gøre opmærksom på vores demokratiske rettigheder, ikke mindst FNs menneskerettigheder, fx:

 • Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder
 • Enhver har krav på alle de rettigheder og friheder, uden forskelsbehandling af nogen art, for eksempel på grund af race, farve, køn, sprog, religion, politisk eller anden anskuelse
 • Enhver har ret til at bevæge sig frit og til frit at vælge opholdssted inden for hver stats grænser
 • Alle har ret til under fredelige former frit at forsamles
 • Ingen må være genstand for vilkårlig indblanding i private forhold

Fri Diskurs opfordrer Mette Fredriksen og hendes regeringsgrundlag at efterleve FNs menneskerettigheder i 2022, dvs:

 • Fri bevægelighed uden nogen form for restriktioner
 • Ingen forskelsbehandling af vaccinerede og uvaccinerede
 • Fri forsamlingsret
 • Ingen utilbørlig indblanding i privatliv
 • Ingen utilbørlig indblanding i erhvervsliv