bookmark_borderBureukrati

For at spille en 5 rækker lotto kupon online skal jeg

 1. Først logge på danske spils hjemmeside med nemid
 2. Dernæst indbetale penge på min konto på danske spil. Jeg vælger beløb, og dernæst skal jeg bekræfte “mit køb” via en sms fra Nets med en kode og mit eget password

Hvis jeg går ned i SuperBrugsen skal jeg bare sige – Jeg ønsker 5 rækker lotto og swipe mit kort.

Hvad er forskellen? Hvorfor skal det være så besværligt at købe online?

bookmark_borderOpfordring til Statsministeren

Mette Frederiksen starter sin nytårstale med at sige at hun ikke vil fokusere på Corona i talen, og ender alligevel med at gentage det indøvede budskab om restriktioner, vacciner og boosters som løsningen på den såkaldte pandemi
Dette til trods for at de seneste tal viser det modsatte.
Efter en lang snak om hvor godt det går i Danmark, og lidt propaganda for globalistisk miljøpolitik, kommer hun ind på risikoen for at vores “Vores demokratiske værdier trædes under fode.”

Fri Diskurs vil hermed takke Mette Frederiksen for at gøre opmærksom på vores demokratiske rettigheder, ikke mindst FNs menneskerettigheder, fx:

 • Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder
 • Enhver har krav på alle de rettigheder og friheder, uden forskelsbehandling af nogen art, for eksempel på grund af race, farve, køn, sprog, religion, politisk eller anden anskuelse
 • Enhver har ret til at bevæge sig frit og til frit at vælge opholdssted inden for hver stats grænser
 • Alle har ret til under fredelige former frit at forsamles
 • Ingen må være genstand for vilkårlig indblanding i private forhold

Fri Diskurs opfordrer Mette Fredriksen og hendes regeringsgrundlag at efterleve FNs menneskerettigheder i 2022, dvs:

 • Fri bevægelighed uden nogen form for restriktioner
 • Ingen forskelsbehandling af vaccinerede og uvaccinerede
 • Fri forsamlingsret
 • Ingen utilbørlig indblanding i privatliv
 • Ingen utilbørlig indblanding i erhvervsliv