Eksempel politik

Skal sygeplejersker have lov til at strejke?

Fri Diskurs: Ja. Vi mener det er en uvane at Folketinget skrider ind med lovgivning når der er eksisterende regler der giver arbejdstagere lov til at strejke. Generelt er det en uvane at folketinget skrider ind med ad hoc lovgivning. 

Skal sygeplejersker have mere i løn?

Fri Diskurs: Vi mener sygeplejersker skal have den løn som markedet dikterer. Hvis der er for få der ønsker at arbejde som sygeplejerske under nuværende vilkår, så indikerer det at lønnen er for lav. Vi mener ikke sygeplejerskers løn er et politisk emne, men en debat der hører under overenskomst forhandlinger og arbejdsmarkedets generelle regler.

Skal tobaksafgifterne stige?

Fri Diskurs: Nej. Vi mener tobaksafgifter er en indirekte forbud mod rygning, og derfor forkert. Ja, rygning er usundt, men vi mener det er den enkeltes frie valg om de vil ryge. 

Skal cannabis gøres lovligt?

Fri Diskurs: Ja. Canabis er allerede en accepteret del af det danske samfund, men, alligevel ulovligt. Hvilket giver næring for bander og andre kriminelle, giver dem et marked og dermed en økonomi de ellers ikke ville have.

Skal vacciner være direkte eller indirekt påtvungne?

Fri Diskurs: Nej, man bestemmer selv over sin krop. Pt. i dagens Danmark har vi kurs mod det modsatte. Der er et frivillighedsprincip, men vi har en statsminister og sundhedsmyndigheder der med deres retorik påtvinger borgerne at blive vaccineret.

Skal afgifter på forbrugsvarer væk?

Fri Diskurs: Ja. Vi mener enhver form for afgifter er statens forsøg på at detailstyre den enkelte borgers frihed. Vi ønsker ikke nuværende afgifter forsvinder fra den ene dag til den anden, men en gradvis nedjustering. 

Skal staten være mindre?

Fri Diskurs: Ja. Grundlæggende mener vi at en stor stat er udtryk for mindre frihed til borgerne. Vi accepterer at der er basale ydelser/services staten skal varetage, såsom forsvar, domstole, politi.

Skal sundhedssektoren privatiseres?

Fri Diskurs: Grundlæggende er vores svar ja, men med et stort men: Al erfaring viser at et privatiseret sundhedsvæsen er dyrere og giver dårligere service. Vi er dog åbne for en model hvor private udbydere kan byde ind, men hvor financieringen stadig sker gennem skatten.

Skal der være tvungen indpakning på cigaretpakker?

Fri Diskurs: Nej, farerne ved rygning er velkendte og forbrugerne er i stand til selv at træffe valg

Skal aktivering for ledige afskaffes?

Fri Diskurs: Ja. Aktiveringssystemet tvinger folk til bestemte gøremål for at opnå en ydelse. Enten må staten sige, at den ikke ønsker at give denne ydelse, eller også må den give den uden tvang. Derudover mener vi, at aktiveringssystemet er en stor og dyr samfundsmæssig klods, hvor man har 10 tusinder ansat for at holde systemet i gang, ti tusinder der tjener deres daglige løn på systemet, uden de faktisk yder noget til samfundet.

Dvs. alle og enhver skal bare kunne få kontanthjælp uden nogen krav?

Fri Diskurs: Hvis samfundet vælger at yde “fattigdomshjælp”, så ja. Eneste krav er selvsagt så, at man ikke har nogen indtjening/arbejde. Men intet krav om en modydelse.

Skal kontanthjælp afskaffes?

Fri Diskurs: Grundlæggende mener vi ja, men, det bør kobles sammen på et kig på de samfundsstrukturer der findes i Danmark. F.x. minimumsløn. Der er mennesker i Danmark der måske ikke er i stand til at varetage et fuldtidsjob, eller måske godt kan arbejde fuldtid men med en meget nedsat ydeevne. Minimumsløn forhindre disse mennesker i at tage et mindre betalt job der måske stadig betaler mere eller lige så meget som kontanthjælp. Samfundets krav er pt. at man skal være fuldgyldig medlem af arbejdsstyrken, og er man ikke i stand til det er der utallige opfindelser som flexjob der forsøger at afhjælpe. Situationen i dagens Danmark er, at folk der ikke kan varetage et job udfra de gældende krav (arbejdstimer, minimumsløn) bliver sat til at lave arbejde, via aktivering, som er det man i gamle dage ville kalde gadefejer arbejde. Så ser vi hellere at de mennesker rent faktisk får et job, som gadefejer eller hvad de nu kan klare, end at være tvunget til det for at få fattigdomshjælp.

Skal minimumsløn afskaffes?

Fri Diskurs: Ja. Minimumsløn i Danmark påvirker kun et fåtal, de fleste arbejdstagere får løn udfra overenskomster der ikke er noget staten bestemmer. Minimumsløn påvirker borgernes frie ret til at tage arbejde til en løn de kan acceptere.

Nogle vil sige der ikke findes minimumsløn i Danmark?

Fri Diskurs: Det er korrekt er der ikke eksisterer en fra myndighedernes side dikteret minimumsløn, men der er minimumslønninger aftalt af arbejdsmarkedet, og disse aftaler grænser til monopolistiske tilstande hvor nogle organisationer sidder og bestemmer over mennesker som ikke er medlem af deres organisationer.

Hvilken regering vil i støtte?

Fri Diskurs: Som parti vil vi støtte den regering der kommer os mest i møde og tilbyder os indflydelse på at øge danskernes frihed og mindske det nuværende formynderi. Hvis vores mandater har afgørende indflydelse for den siddende regering vil vi granske ethvert lovforslag ud fra vores perspektiv om mere frihed, og blokere ethvert forslag vi føler går i den forkerte retning. 

Hvad synes i om grønne afgifter?

Fri Diskurs: Vi er imod afgifter af enhver slags. Vi er enige i, at der er et klima problem, men vi mener ikke løsningen er detail styring. F.x. hvad hjælper det at sætte en afgift på flytrafik? Folk vil flyve alligevel, det vil bare blive dyrere for dem. Det er en prut med pengene.

Skal mundbind være påkrævet?

Fri Diskurs: Nej. Det er op til borgerne selv at vurdere om de ønsker at bruge mundbind. Men, ethvert domæne kan vedligeholde deres egne regler. Ligesom en natklub kan have en dresscode, kan et supermarked have et krav om mundbind.