Princip Program

  1. Staten styrer og regulerer regler og love for samfundets basale sammenhængskraft. 
  2. Staten leverer en række basale ydelser/services som er vigtige for samfundets sammenhængskraft. 
  3. Staten fastsætter en skatte procent der dækker Statens udgifter til statens virke. 
  4. Staten skal ikke detail skatte for at påvirke borgernes adfærd
  5. Staten skal ikke vedtage og varetage love og regler der diskriminerer grupper af borgere pga. deres lovlige aktiviteter
  6. Det er ikke statens opgave at bidrage med omsorg for borgerne.
  7. Staten skal ikke overvåge med mindre der er en begrundet mistanke om lovbrud
  8. Hvis staten tilbyder ydelser til borgerne må staten ikke stille krav om gengæld for statens ydelser. 
  9. Ingen borger eller juridisk entitet må udøve kontrol eller overvågning der rækker udover deres domæne.
  10. Ingen borger, juridisk enhed, eller staten, må sidde på et monopol på services, ydelser eller brug af ressourcer.